Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK)

MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

kórház- és orvostechnikai szakmérnök

240.000 Ft

4

15 < 30

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben villamos-, gépész-, mechatronikai, vegyészmérnöki vagy mérnökinformatikus szakon (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettséggel rendelkezik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: kórház- és orvostechnikai szakmérnök

Kapcsolattartó: Lábasné Grega Ildikó, cím: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. I/108., tel/fax: (1) 666-5105, email:  grega.ildiko@kvk.uni-obuda.hu,
honlap: http://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/szakiranyu_tovabbkepzes/orvostechnika

Jelentkezési határidő: 2019. február 20.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
Képzés kezdete: 2019. március

Egyéb információk:

A képzésben a hallgatók tanóráinak megtartására tömbösítve, félévente 4 alkalommal 2-2 napon (péntek-szombat) kerül sor.

Jelentkezni email-ben lehet a grega.ildiko@kvk.uni-obuda.hu címen, illetve személyesen a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Dékáni Hivatalában (1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. I/108).

Utolsó módosítás: 
2019. február 14