Szakdolgozat/Diplomamunka beadásának folyamata a Záróvizsgán való védésig
2018. júniusi Záróvizsgához

(Tanulmányi Ügyrend Ötödik könyv alapján)

BSc KÉPZÉS

Aláírás megszerzése a Szakdolgozat c. tárgyhoz:

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

1.

 

Folyamatos konzultációaz intézményi konzulenssel (havonta legalább 1 alkalommal).

Igazolás 4 konzultációról.

Hallgató
Intézményi konzulens

2.

2018.03.31.

A végleges "Szakdolgozat" feladatlap átadása a hallgatóknak.

Intézeti ügyintéző

3.

2018.05.11.

Kitöltött Konzultációs napló leadása az intézeti adminisztrációban.

Hallgató
Intézeti ügyintéző

4.

2018.05.14.

"Aláírva" bejegyzésa Neptun rendszerbe.
(Ez a bejegyzés kizárólag a 4 konzultáció megtörténtét igazolja, nincs köze a szakdolgozat beadhatóságához!)

Intézeti ügyintéző
Igazgató-helyettes

 

Szakdolgozat előkészítése a beadáshoz:

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

5.

 

Szóbeli hozzájárulás kérése a konzulenstől a dolgozat bekötéséhez, ezt követően a dolgozat beköttetése.

Hallgató
Intézményi konzulens

6.

 

A szakdolgozat elektronikus változatának feltöltése a plágium ellenőrző programba. (http://szakdolgozat.uni-obuda.hu)

A feltöltést igazoló lap kinyomtatása.

Hallgató
Intézményi konzulens

7.

2018.05.15.

A kinyomtatott és bekötött szakdolgozat és a feltöltést igazoló lap leadása az intézeti adminisztrációban. Ezt követően az intézeti ügyintéző eljuttatja a Tanulmányi Osztályra a záróvizsgára jelentkezett hallgatók névsorát.

EZ AZ IDŐPONT A ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE EGYBEN!

Hallgató
Intézményi konzulens

 

Szakdolgozat beadhatóságának ellenőrzése:

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

8.

 

Az intézeti ügyintéző a szakdolgozatot átadja az intézményi konzulensnek, valamint azonnal továbbítja az ellenőrző programtól érkezett e-mailt is az intézményi konzulensnek.

Intézeti ügyintéző

9.

 

Az intézményi konzulens a nála lévő kinyomtatott szakdolgozat, az ellenőrző programból érkezett e-mail, a szakdolgozat tartalmi és készültségi szintje valamint a külső konzulens véleményének figyelembe vételével dönt a szakdolgozat beadhatóságáról.

Pozitív döntés esetén a kinyomtatott szakdolgozatot aláírja és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a "A szakdolgozat bírálatra kiadható" bejegyzést.

Negatív döntés esetén a kinyomtatott szakdolgozatra és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a "A szakdolgozat nem adható be" bejegyzést.

Az ellenőrző programból érkezett teljes anyagot az intézményi konzulens őrzi meg. Az ellenőrző programból kapott teljes anyag nem adható ki sem a hallgatónak, sem a bírálónak!

Intézményi konzulens

 

10.

 

Az intézményi konzulens a szakdolgozat anyagait (kinyomtatott szakdolgozat, valamint az ellenőrző programból kapott anyag első oldala, melyre rávezette döntését) eljuttatja az intézeti ügyintézőhöz, valamint döntéséről értesíti a hallgatót.

Pozitív döntés esetén javaslatot tesz a bíráló személyére.

Intézményi konzulens

11.

 

Pozitív döntés esetén az intézeti ügyintéző (esetleg a hallgató segítségével) eljuttatja a kinyomtatott dolgozatot a bírálónak.

Negatív döntés esetén az intézeti ügyintéző visszaadja a kinyomtatott dolgozatot a hallgatónak.

Az intézményi konzulens döntése az intézetnél marad.

Intézeti ügyintéző
Hallgató

12.

2018.06.12.

A bíráló visszaküldi a kinyomtatott szakdolgozatot és eljuttatja bírálatát és javasolt osztályzatát írásban az intézeti ügyintézőhöz.

Bíráló

13.

2018.06.19.

Az intézeti ügyintéző értesíti a hallgatót, hogy átveheti a bírálatot az intézeti titkárságon.

Intézeti ügyintéző

 

Záróvizsgázók névsorának lezárása:

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

14.

2018.06.25.

Az intézeti ügyintéző véglegesíti a hallgatók Záróvizsgára történő beosztását, a beosztásról tájékoztatja a hallgatókat.
A záróvizsgázók végleges névsorát eljuttatja a Tanulmányi Osztály ügyintézőjének. Az a hallgató, aki ezen időpontot követően mond le a záróvizsgáról, a jegyzőkönyvben "nem jelent meg" bejegyzést kap.

Intézeti ügyintéző

 


MSc KÉPZÉS

Évközi jegy megszerzése a Diplomamunka II. c. tárgyhoz:

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

1.  

Folyamatos konzultáció az intézményi konzulenssel.
Igazolás 4 konzultációról és az évközi jegy rávezetése a konzultációs lapra.

Hallgató
Intézményi konzulens

2.

2018.03.31.

A végleges "Diplomamunka" feladatlapok átadása a hallgatóknak.

Hallgató
AI és HTI intézeti ügyintéző

3.

2018.05.11.

A kitöltött Konzultációs napló leadása a specializációt gondozó intézet (AI vagy HTI) adminisztrációjában.

Hallgató
AI és HTI intézeti ügyintéző

4. 2018.05.14.

Az évközi jegy beírása a Neptun rendszerbe.

(Ez a bejegyzés kizárólag a 4 konzultáció megtörténtét igazolja, a hallgató teljesítményét értékeli, nincs köze a diplomamunka beadhatóságához!)

AI és HTI intézeti ügyintéző
AI és HTI igazgató-helyettes

A diplomamunka előkészítése a beadáshoz:

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

5.

 

Szóbeli hozzájáruláskérése a konzulenstől a diplomamunka bekötéséhez, ezt követően a diplomamunka beköttetése.

Hallgató
Intézményi konzulens

6.

 

A diplomamunka elektronikus változatának feltöltése az ellenőrző programba. A feltöltéskor az  <intézet> menüpontnál a specializációt gondozó intézetet kell kiválasztani.
A feltöltés megtörténését igazoló lap kinyomtatása.

Hallgató
Intézményi konzulens

7.

2018.05.15.

A kinyomtatott és bekötött diplomamunka, és a feltöltést igazoló lap leadása a specializációt gondozó intézet adminisztrációjában. Ezt követően az intézeti ügyintéző eljuttatja a Tanulmányi Osztályra a záróvizsgára jelentkezett hallgatók névsorát.

Hallgató
AI és HTI intézeti ügyintéző

 

A diplomamunka beadhatóságának ellenőrzése:

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

8.

 

Az intézeti ügyintéző a diplomamunkát átadja az intézményi konzulensnek, valamint azonnal továbbítja az ellenőrző programtól érkezett e-mailt is az intézményi konzulensnek.

AI és HTI intézeti ügyintéző

9.

 

Az intézményi konzulens a nála lévő kinyomtatott diplomamunka, az ellenőrző programból érkezett e-mail, a diplomamunka tartalmi és készültségi szintje valamint a külső konzulens véleménye alapján dönt a diplomamunka beadhatóságáról.

Pozitív döntés esetén a kinyomtatott diplomamunkát aláírja és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a "A diplomamunka bírálatra kiadható" bejegyzést.

Negatív döntés esetén a kinyomtatott diplomamunkára és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a "A diplomamunka nem adható be" bejegyzést.

Az ellenőrző programból érkezett teljes anyagot az intézményi konzulens őrzi meg. Az ellenőrző programból kapott teljes anyag nem adható ki sem a hallgatónak, sem abírálónak!

Intézményi konzulens

 

10.

 

Az intézményi konzulens a diplomamunka anyagait (kinyomtatott diplomamunka valamint az ellenőrző programból kapott anyag első oldala, melyre rávezette döntését) eljuttatja az intézeti ügyintézőhöz, valamint döntéséről értesíti a hallgatót.

Pozitív döntés esetén javaslatot tesz a bíráló személyére.

Intézményi konzulens

11.

 

Pozitív döntés esetén azintézeti ügyintéző (esetleg a hallgató segítségével) eljuttatja a kinyomtatott diplomamunkát a bírálónak.

Az intézményi konzulens döntése az intézetnél marad.

Negatív döntés esetén azintézeti ügyintéző visszaadja a kinyomtatott diplomamunkát a hallgatónak.

Az intézményi konzulens döntése az intézetnél marad.

AI és HTI intézeti ügyintéző
Hallgató

12.

2018.06.12.

A bíráló visszaküldi a kinyomtatott diplomamunkát és eljuttatja bírálatát írásban az intézeti ügyintézőhöz.

Bíráló

13.

2018.06.19.

Az intézeti ügyintéző értesíti a hallgatót, hogy átveheti a bírálatot az intézeti titkárságon.

AI és HTI intézeti ügyintéző

 

Záróvizsgázók névsorának lezárása:

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

14.

2018.06.25.

Az intézeti ügyintéző véglegesíti a hallgatók Záróvizsgára történő beosztását, a beosztásról tájékoztatja a hallgatókat. A záróvizsgázók végleges névsorát eljuttatja a Tanulmányi Osztály ügyintézőjének. Az a hallgató, aki ezen időpontot követően mond le a Záróvizsgáról, a jegyzőkönyvben "nem jelent meg" bejegyzést kap.

AI és HTI intézeti ügyintéző

 

 

Megjegyzések:

A fenti határidők valamennyi nappali, levelező és távoktatás tagozaton végző hallgatóra vonatkoznak.
A határidők betartása kötelező!

A záróvizsgák időpontja: 2018. június 27-től intézeti szervezésben.

A záróvizsgákat követően az intézeti ügyintéző értesíti a könyvtárat a sikeresen védett szakdolgozatok/ diplomamunkák archiválásáról.

Jogorvoslati lehetőségek:

A fenti határidők túllépése esetén csak a következő záróvizsga időszakban lehet a folyamatot továbbvinni.

Amennyiben a Szakdolgozat/Diplomamunka "Nem adható be" minősítést kapott, akkor a hallgató az intézet igazgatónál kérvényezheti, hogy továbbra is az elkezdett szakdolgozatát/diplomamunkáját kívánja folytatni, vagy új téma kiírását kéri.

2018. mársicus 08.

Dr. Lendvay Marianna
Dékán helyettes

Utolsó módosítás: 
2018. március 13